define işaretleri ve sembolleri, ermeni gömüsü, ermeni define işaretleri, gömü işaretleri.

Define İşaretleri

Defineler genellikle eski dönemlerden kalmış kıymetli hertür maddedir. Tarihi değeri olanlar genellikle müzelerimiz tarafından saklanır. Bu defineler genlde savaş zamanı kaçarken değerli eşyalarını saklayanların, hırsızlara karşı parasını gömüp de harcayamadan ölüp gidenlerin eşyalarıdır.

İşaretler Nasıl Türedi?

Defineler yıllar sonra çıkarılmak umuduyla gömüldükleri için kendilerini belli edecek işaretler ile nerede oldukları tarif edilmiştir. Bu ipuçlarına define işaretleri denir.

Yılan işaretleri

yılan


yılan işareti-Eski devirlerden şimdiye dek uzanmış bir işarettir. Çok farklı alanlarda kullanılmıştır. Tıp, sanat, ölüm-doğum gibi anlamlar ifade eder. Bazen toprakta, bazen kaya-taş üzerinde, tapınaklarda vs. bulunur. Direk olarak define işareti demek çok zordur. Kıvrılmış, düz, uzun, kısa olabilir.

Kıvrık yılansa ve define işaretleri arasından biriyse define tam altındadır ve zehir bulunabilir. dikkat etmemiz gerekir.

Yılan daire biçimindeyse hazine kendisinde bulunur. Bulunduğu kayanın üç m. güney taraflarında bulunur.

İnşallah bulduğunuz yılan define işareti olur.

Karma define işaretleri

define işaretleri

define işaretleri-Örülü duvar bulunmaktadır.mahzen
Bu iki haç çeşidi, papazların mezarları idir.
İlki yüksek mertebeli papazların kullandığı semboldür.
para

Sıradan mezar sembolüdür. Tünel girişi bulunur.
haç

2. dereceden idareci parasıdır.

altın
Altında kapak bulunan normal bir definedir.
define sembolleri

Su kuyusu bulunur.


gömü
Kuyu işaretidir. Kuyunun iç duvarları incelenmeli.
saat
Saattir. akreple yelkovanın arasında kaln kısım okunur.


Mahzen girişidir, bu kapaktır.

ermeni
Oyuklar mezar idir. Oyma halka tuzak idir.
Dikkat etmek gerekir.
  noktadedektör websitesinden faydalanılmıştır.

Define işareti fotoğrafları

kuyu Gördüğünüz gibi bir kuyu üzeri bitkilerle örtülü.. at ve insan At ve binicisi için kaya üzerine bir kabartma yapılmış. define işaretleri Ayak izi.Burada sadece bir tane, bazen 2 de olabilir. Hangi ayak olduğu da önemlidir. oyulmuş kaya işareti Kaya oyma. Bariz gözükmektedir burada. Araşrırma gerektirir. tümülüs Bir tümülüs örneği var solda. horosan Solda horosan harcını görüyorsunuz. define işaretleri Solda çok güzel bir tümülüs.

Ermeni definesi-Define İşaretleri

ermeni gömüsü, definesiErmeni Definesi (gömüsü):
Osmanlının yıkılış ve Kurtuluş savaşı zamanlarında
Ermeni, Yunan ve Rumların kaçarken bırakmak zorunda
oldukları para ve tüm değerli eşyalardır. Rum terekelerine karşılık Ermeni defineleri, büyük ihtimalle hazinenin yakınlarına bırakılan işaretler ile bilinirler. Gerçekten dünyada
en iyi saklama yollarına sahip milletlerden birisidir. Genelde bir definenin çevresine birden fazla işaret bırakırlar.

Ha unutmadan eldiven kullanmanızı tavsiye edrim zehir bulunabilir. Bazı yaşlılar tılsım vardı bulanlar öldü zamanında falan derler. Tabi o zamanlar anlayamadıkları için ne olduğunu öyle sanıyorlardı. Tedbirimiz alalım.


Bilinen en kolay ermeni gömülerinde teperlern ortalarından 0.5-1 m. kadar uzunlukta kazık koyulup üstlerine genelde çakıl olmakla birilikte küçük yığmalar yapılmıştır.

Hatta şunu söyleyeyim ermeni definesi öylesine yaygın ki bunun haritaları için tartışılan kahvehaneler ve hatta borsası bile var. Zamanında çok aranmış ve hala da aranıyor. Bulan da var bulamayan da. Ama şu var ki bulanlar dahi çeşitli korkulardan dolayı gizlemek zorunda kalıyor.


Tümülüs-(Höyük)

tümülüs, höyük

 
| tümülüs, define işaretleri, höyük |

Tümülüs yığma biçiminde mezar olarak gecer ama gördüğünde bariz bellidir ve sıklıkla define işaretleri arasından biri sayılabilecek bir yapıdır. Kurgan olarak da adlandırılır. Gördüğünüz birden fazla yığmadan en büyüğü kral mezarı ikincisi prenses böyle hiyararşiye bölünmüşlerdir.

Genelde 2-3 m.dir Bulgaristan'da 7-8metre gibi devasa boyutlarda da vardır. Trakların mezarı genellikle böyledir ve Trakya bir tümülüs cennetidir.

Genellikle mezarun üstüne yapılan her tür yükseltiye tümülüs denir. Ama kendi içinde çok türlü sınıflandırılması vardır. Kurgan ve Höyük de denir. Bu çeşit yapılar üretmiş ulusların sayısı çok değildir.

İlk demir çağda yapılmaya balanmıştır kille inşa edilen koni biçiminde mezarlardır. Tek bir kişiye ait yada toplu mezar olabilir.Çevrenize iyi bakarsanız belki görürsünüz.

Video: Arabadan çekilmiş yolculuk esnasında yolun sağında bir tümülüs görüyorsunuz. İlk başta bu otobüs de ne demeyin ilerde sağda, dikkatli bakın. (:
Yer Tuzaklari-define işaretleri

tuzak isaretleri DEFİNE İŞARETLERİ- YER TUZAKLARI define işaretleri Böyle tuzakların nasıl çalıştıklarını anlamak çok basittir. Ağır bir şey suni taban üzerinde herhangi bir tarafa yük verdğinde suni tabanın dengesi bozulur. Genellikle bu denge kırkbeş kilograma göre hazırlanmtır. Bu hassas denge yük miktarı altındaki odanın şekil-biçim ve de ebatlarına bağlı idir. Bu çeşit tuzaklar için olan define işaretleri duvarların üst taraflarına yakındır. Tuzak, işaretden sadece birkaç adı uzaktadır. Alttaki tuzağın araları gözükmeyecek biçimdedir. Çok dikkat edildiğinde çatlaklar belli olurlar. Bu tür tuzaklar her yerde karşımıza çıkabilir. Gerekli güvenlik önlemlerimizi almalıyız. Ölüm maskesi çizilmiş kayalar incelemeler sırasında karşımıza çıkabilir. Örneğin bu ölüm maskeleri eski hindistan’da çok fazla kullanılmışlardır. Eski Hindular ölüm maskelerinin uğursuz olduğuna inandıklarından dolayı hazineyi mağara içersine saklayan kişi mağara girişine ölüm maskelerini kazırdı. Yerlilerin bu tür batıl inannçları hazineyi onlardan korurdu. Başarılı ve beeketli günler...

komur kuyusu ve anlami-define işaretleri

kuyu, gömü

KÖMÜR KUYULARININ ANLAMI :

Define işaretleri nden biri olan kömür kuyusu bazı yerlerde düz arazilerde yüzeyde toprağın karalaştığı, deşince yirmi-yirmibeş m. karelik alanlarda kömür ve ya demir cürfünün yoğun olarak çıkartıldığı, zamanında da orlarada taş yığını olduğunu biliyor ya da rast geliyoruz. Böyle yoğun kömür bulunan kuyularda kesinlikle define vardır. Eşkıya belgesinde bu tür define işaretleri yönteminin sıkça uygulandğını ve parayı gömdükten sonra da bir çeşit agacı üstünde yaktıklarını, demir cürfüyle üstünü kapattıklarını yazmakta idir. Bu çeşit definelere de kayada oval bir oyma yapılmış içte de parmak kırılarak ile “V” acısı verilip yer işaretlenmiştir. İyi bir çalışma yapılabilirse hazineye ulaşılabilir.
Çalışmalarınızda başarılar.

kireç kuyusu

kirec, kuyu

DEFİNE İŞARETLERİ-KİREÇ KUYUSU :

Kireç kuyuları genellikle dere çataklarında ve kale gibi yerlerinde sıklıkla kullanılmışlardır. Belli aralarla üç adet kuyu yapılmıştr ve tümünde hazine bulunur. Kireç kuyularının ikisi boşken ortadaki kuyuda da para bulunur. Kireç kuyularına uzak anlamındaki işaret ayak izi ve yakın anlamındaki sembol yuvarlak oyma şeklinde yapılmış idir. Dikkat edelim de başka tür kuyuları da kireç kuyularıyla karşılaştırmayalım. Çünkü hemen her kuyu çeşidinin ayrı anlamları var.

Mini Definecilik Tartışma Forumu

--------------------------------------------------------

ZİYARETÇİ DEFTERİNE YAZI EKLEMEK İÇİN TIKLA!

Site hakkında fikirleriniz ve yardımlaşma için kullandığımız define işaretleri ziyaretçi defteri...

Ayrıca tecrübe, bilgi, birikimlerinizi paylaşabilirsiniz ve tanışabiliriz.

Buyrun...
---------------------------------------------------------

Binek-Dibek-Değirmen Taşları

degirmen taşı, isaretleri

dibek tasi, define isaretlerinin anlami

DİBEK TAŞLARI:

Arazi altında bulunur. Eğer dibek kullanılış halinde yani tabanı altta ve ağzı da üstte çıkarsa: Yedi-dokuz m. güney-batı yönünde hafiften kabarmış bir alan aranrız. Düz araziden 50 santimle 2 m. arasında bir yüksek alan aranır. Hazinesi orada bulunur.. Taban kısmı orta

merkezde murçla noktalanmış ise müjde definesi altında mevcut olmalıdır. Dibek taşının tabanı üstte ve ağzı aşağı bakar vaziyette çıkarsa. Altında müjde definesi ve 7-9 m. uzakta da güney batı istikametinde düz zeminde asıl hazinesi mevcuttur.

DEĞİRMEN TAŞLARI:

Arazi altında mevcut bulunmaktadırlar ve altında müjdesi bulunur. Define işaretleri arasından bu ağız aşağı vaziyette duran küpler gibi aynı şifrredelerdir.. Ana para güney-batı yönünde yedi-dokuz m. mesafede bulunur.

Binek Taşı: Binek kayasının üzerine oturup gördüğün kayalıklarda ikinci bi işaret bulmaya çalış diye yorumlanır.

Dibek ve değirmen taşları hakkında size sunabildiğimiz bilgiler bunlardı. Araştırmalarınızda başarılar. İnşallah kimsenin emeği boşa gitmez.

Design by araba gosu